Chinese Medicine Herbs

רפואה סינית - מהי?

 

הרפואה הסינית היא רפואה עתיקה וקדומה עם פילוסופיה עמוקה, שעברה מאב לבן, מדור לדור, הרואה את האדם כחלק מהיקום, כחלק מהטבע ולכן, לא רק שהאדם משפיע על הטבע אלא גם מושפע ממנו.

 

האדם הוא מיקרוקוסמוס של המקרוקוסמוס והמשמעות היא שכל התהליכים הקיימים והמתקיימים בטבע מתקיימים, קיימים ומשתקפים בגוף האדם – מה שמהווה, לשיטת הרפואה הסינית, את הסוד לחיים טובים ובריאים.

 

על פי הרפואה הסינית, האדם צריך שיהיה מטופל לאורך כל השנה, גם ובפרט בעתות בריאות ולא רק בעתות מחלה. יש המשווים ביקור רופא רק בזמן מחלה כחפירת באר מים כאשר האדם צמא.

 

תפקידו של רופא טוב הוא ללמד את מטופליו כיצד לחיות נכון ובריא, כיצד לשמור על האיזון בגופו ובחייו וכיצד להימנע מחולי ככל שניתן ולשמור על הבריאות. המטרה היא לא רק לטפל בסימפטום אלא גם במקור החולי הגורם לו, ובאמת לנסות ולהביא לרפואה שלמה.

 

הטיפול באמצעות הרפואה הסינית נעשה על דרך הקשבה, התחברות והסתכלות על המטופל – נפש וגוף כאחד – ולא רק על הבעיה הרפואית בגינה בא המטופל, תוך שימוש בכל הכלים העומדים לרשות המטפל, ביניהם: חוכמת חיים, אינטואיציה פנימית, הקשבה, נתינה, סבלנות, ניסיון וידע. באמצעות כלים טבעיים ופשוטים, ניתן להשיב את האיזון האנרגטי לגוף ולהביא לחיים מאוזנים יותר ובריאים יותר. גוף ונפש בריאים קשורים ותלויים האחד בשני.

 

הטיפול מבוסס על תשאול היקפי ומלא ומותאם למטופל על פי אבחנה אישית. אמצעי הטיפול כוללים, בין היתר: דיקור, שיאצו/טווינא, תזונה, צמחים. ישנם מטפלים המשלבים גם טיפול באמצעות תרגילי נשימה ומדיטציה באמצעות צ'י קונג ודמיון מודרך.