WhatsApp Image 2020-05-06 at 14.32.09.jp

חברי הלשכה

 

מי הם חברי העמותה:

מי שסיים מסלול לימודים רב שנתי ברפואה סינית ו/או מי שהינו מטפל ברפואה סינית. 

 

על-מנת להצטרף ללשכה, על המטפל למלא טופס רישום וכן לצרף תעודת סיום לימודי רפואה סינית או אישור זכאות לקבלת תעודה מטעם המכללה בה למד.

 

כל בקשה תיבחן לגופה. ועדת הקבלה תהא רשאית לבקש ולהתנות את קבלת המטפל כחבר עמותה בכפוף לצירוף מסמכים נוספים ו/או דרישות מקצועיות אחרות במקרים של חוסרי לימוד בסיסיים ו/או חשובים, כפי שיקבעו על-ידי הוועד המנהל.​

 

 

 

 

אנו מברכים אותך על החלטתך להצטרף ללשכה לרפואה סינית.

בכל שאלה יש לפנות לדוא"ל ticocm1@gmail.com

           

 

 

 

 

               

 

 

דמי חבר:       240 ש"ח לשנתיים

 

* הסכום ייגבה לאחר אישור החברות באמצעות דרישת תשלום שתישלח לנייד

(הלשכה שומרת לעצמה את הזכות לשינוי המחיר)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הערה: אין כרגע מתנות לכן אין להתייחס לבחירת מתנה בסעיף האחרון בטופס.

*לטופס חידוש אין צורך בצירוף תעודה*