עדכונים בנוגע לתחום הדיקור

 

Women Voting

מסמך הכרה בבתי הספר לרפואה סינית

רגולציה ומעמד המטפלים

עדכון אוגוסט 2017

Teacher Helping Student

אסדרה עצמית 12/2019 

המבחן

Fist Pound

אסדרה עצמית סיכום פגישת לשכה אגודה