מסמך הכרה בבתי ספר לרפואה סינית

Chinese Medicine Herbs

מבוא

המסמך נועד להסדיר ולהגדיר, עבור בתי הספר ועבור הסטודנט, את תנאי הבסיס שצריכים להתקיים במוסד לימודים כדי להסמיך מטפלים ברפואה סינית.

בהיעדר הסדרה חקיקתית של הרפואה הסינית ובהיעדר הכרה של המל"ג במסלול הלימודים, מהווה מסמך זה בגדר המלצות של הלשכה לרפואה סינית כאיגוד מקצועי.

התנאים במסמך זה הוגדרו לאחר שיקול דעת מעמיק, ומתוך חקר והבנה של רמת המקצועיות הנדרשת ממטפל מתחיל, הן ברמה הפרטנית כדי להצליח להשתלב במרפאות / לפתוח מרפאה והן ברמת איכות המקצוע ככלל כחלק מאחריות מקצועית של המטפל והקהילה כלפי ציבור המטופלים.

לקריאת מסמך ההכרה במלואו יש ללחוץ על הקובץ :