השתלמויות וסדנאות למטפל 

תמונה - גזעים וענפים.jpg

רפואה סינית בראי 5 התנועות ו-6 הצ'י

(גזעים וענפים) - איל מצרי דורון