גזברות

 

הועדה אחראית על:

 

ענייני הכספים של העמותה.

תשלום כספים למטרות שאושרו על ידי הועד המנהל.

רישום של כל ההתנהלות הכספית הנכנסת והיוצאת.

גביית דמי החבר השנתיים מחברי עמותה חדשים וותיקים.

גביית כל סכום אחר בגין פעילויות בתשלום.

הגשת דוח כספי שנתי לוועד המנהל ולאסיפה הכללית.

דוא"ל: ticocm1@gmail.com
כתובת העמותה: קרסקי 13, רמת גן

כל הזכויות באתר הן בבעלות בלעדית של הלשכה לרפואה סינית בישראל.

אין להעתיק ו/או לשכפל תוכן זה ו/או כל חלק ממנו

ו/או לעשות בו כל שימוש ללא הרשאה מראש ובכתב מאת הלשכה לרפואה סינית.

אין במידע המוצג באתר משום תחליף לייעוץ רפואי. בכל בעיה יש להתייעץ עם איש מקצוע. 

Design  by Daniella cohen @