ועדות

 

Cute Notebooks

ועדת קבלה ופרוייקטים מיוחדים

(שחר דוידמן)

Zooming on Tablet

ועדת קשרי פנים-חוץ ומדיה

(אורי שטיינמץ)

Holding Hands

ועדת רווחת המטפל

(ליאור בלנק)

Branch in a Glass Jar

ועדת אתיקה

(שחר קרן)

Recording Microphone

יו"ר הלשכה והדוברות

(אורית מנשה)

Herbal Medicine

ועדת צמחי מרפא

(גידי גור)

Typing on Computer

ועדת אתר ועיתון

(דניאלה כהן)