ועדת קבלה ופרוייקטים מיוחדים

הועדה תהא אחראית על קבלת ואישור הבקשות להצטרף לעמותה, אם כחברי עמותה ואם כידידי העמותה.

דוא"ל: ticocm1@gmail.com
כתובת העמותה: קרסקי 13, רמת גן