ועדת קשרי פנים וחוץ ומדיה

אחראי על:

מיתוג העמותה ופיתוח קשרי הפנים והחוץ שלה.

גיוס תרומות, מלגות, גיוס משאבים ושיתופי פעולה.

הקשר בין העמותה למוסדות, גופים וארגונים (פרטיים, ציבוריים, אקדמאיים) בתחום פעילות העמותה ו/או כאלה שעולים בקנה אחד עם מטרות העמותה.

הקשר בין העמותה לארגונים דומים בארץ וארגונים מקבילים בחו"ל, וטיפוח הקשר עימם.

הקשר עם מטפלים אחרים וחדשים, לרבות ליווי ותמיכה במטפלים.

הקשר עם הציבור, להעלאת מודעותו לפעילויות העמותה.

קיום קשר עם ארגונים בינלאומיים.

איסוף מידע על פעילויות ותכנים בארץ ובחו"ל הקשורים עם פעילות העמותה.

 

דוא"ל: ticocm1@gmail.com
כתובת העמותה: קרסקי 13, רמת גן

כל הזכויות באתר הן בבעלות בלעדית של הלשכה לרפואה סינית בישראל.

אין להעתיק ו/או לשכפל תוכן זה ו/או כל חלק ממנו

ו/או לעשות בו כל שימוש ללא הרשאה מראש ובכתב מאת הלשכה לרפואה סינית.

אין במידע המוצג באתר משום תחליף לייעוץ רפואי. בכל בעיה יש להתייעץ עם איש מקצוע. 

Design  by Daniella cohen @